Nyt fra bestyrelsen

Kontakt information

Kontakt bestyrelsen

Harders isrand

Kvarteret ligger lige op ad den geologiske seværdighed Harders Isrand. Området er blot en af de spændende grønne områder, der omgiver Søndermarken og Præstevangen.

På en tavle ved jernbane-overskæringen fortælles følgende:

“Vi står på Harders Israndslinie, hvor den skærer hen over Lilleådalen ved Søften.
Isranden markerer ydergrænsen for en gletscher fra Skandinavien, som stødte frem hertil fra sydøst via Østersølavningen og hen over de danske øer og bælter. Det skete sent i sidste istid for ca. 16.000 år siden.
Isranden kan følges gennem Østjylland fra Molslandet forbi Søften til Vejleegnen, og den der kaldes derfor også for den Østjyske Israndslinie.

I Lilleådalen ligger isranden længere fremme end i de tilstødende, højere landskaber. Det viser, at dalen har eksisteret før gletscherfremstødet.

Ved gletscherisens afsmeltning strømmede smeltevandet mod nord gennem Lilleådalen, og omtrent ved Langå har det mødt Gudenåsystemets smeltevand, og det har fulgt med dette mod øst i retning mod havet.
Smeltevandet har skabt en næsten plan, sandet dalbund. Ved Søften ligger denne dalbund ca. 35 m over havet. Mod syd grænser den plane dalbund op til et højere (kote 40-45 m) mere kuperet randmoræne-landskab, som består af stenet, sandet og leret morænejord, udsmeltet direkte fra bunden af gletscheren.

Det er altså kontrasten mellem det noget urolige morænelandskab og den nord for liggende jævne dalbund, der tegner Harders Isrand ved Søften.
Isranden blev kortlagt og beskrevet af geologen Poul Harder i 1908.

Prof. Gunnar Larsen”