Nyt fra bestyrelsen

Kontakt information

Kontakt bestyrelsen

MARK OG VANG

Grundejerforeningen Søndermarken | Præstevangen

VELKOMMEN

Grundejerforeningen Søndermarken / Præstevangen dækker 142 parceller i to tætliggende boligområder i udkanten af Søften, tæt ved skov og mark og kun få hundrede meter fra Præstemarkskolen.


Denne hjemmeside er især oprettet for at informere vore medlemmer om hvad der sker i foreningen. Om nyheder fra bestyrelsen, information om foreningen og omtale af andre emner af fælles interesse.

Grundejerforeningen har primært som formål at varetage grundejernes interesser overfor myndighederne, samt forestå vedligeholdelsen af områdernes veje og fortove samt de grønne områder.

Nyt fra bestyrelsen

Tom

Kontakt information

Kontakt bestyrelsen