Nyt fra bestyrelsen

Kontakt information

Kontakt bestyrelsen

FORENINGEN

Grundejereningen Søndermarken / Præstevangen har bl.a. til opgave varetage grundejernes interesser overfor Favrskov Kommune og andre myndigheder, samt være medvirkende ved skabelsen af områdets miljø. 

Derudover er det foreningens opgave at vedligeholde fortove og veje i området, samt sørger for vedligeholdelsen af vore grønne områder og stier. 

Kontingent for medlemskab er 2000 kr. årligt. Kontingentet opkræves via PBS a’ 2 rater årligt. Kontingentet bruges dels til foreningens drift dels til en vejfond. Den største driftsudgift er vedlogeholdelese af kvarterets grønne områder og snerydning. Vejfonden bruges når veje og fortove skal vedligeholdes og have ny belægning.

Tidligere godkendte regnskaber og det seneste vedtagne budget eller budgetforslag kan ses på siden med dokumenter. Her finder man også referatet fra de seneste års generalforsamlinger samt udsendte “Berboermeddelser”