Nyt fra bestyrelsen

Kontakt information

Kontakt bestyrelsen

Lån af udstyr af foreningen

Skydestige og rensebånd: hvis der blandt foreningens medlemmer, måtte være behov for at låne en skydestige elle et rensebånd, kan disse udlånes af foreningen. Begge dele opbevares på Søndermarken 49, og udlånes efter “først til mølle” princippet.